Belangrijke agenda punten

Artikelcarrousel

Welkom op de website van de Wim Monnereau-school

SBO "Wim Monnereau" is een een speciale school voor basisonderwijs. Wij bieden onderwijs aan leerlingen met een onderwijsbehoefte die de reguliere basisschool (tijdelijk) niet kan beantwoorden. Op het SBO werkt gespecialiseerd onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel.
Op het SBO bieden wij onderwijsmethoden voor de groepen 1 t/m 8 aan. Alle leerlingen werken met een Ontwikkelingsperspectief. In het Ontwikkelingsperspectief beschrijft onze school de doelen die uw kind zal kunnen halen. Het biedt handvatten waarmee de groepsleerkracht het onderwijs kan afstemmen op de behoefte van uw kind. En het laat de school, uw kind en u duidelijk zien waar de school samen met uw kind naartoe werkt en aan welke instroomeisen uw kind moet voldoen om succesvol te zijn in het vervolgonderwijs. Het hangt mede van de mogelijkheden van de leerling af hoe ver hij of zij komt.


 

Het laatste nieuws

Gepubliceerd op: 9 november 2017
Stichting Compaen organiseert een informatieavond met als thema "Onderwijs en autisme"
Gepubliceerd op: 7 november 2017
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad zoekt nog leden die willen meedenken over aangelegenheden, die in het belang zijn voor de scholen die onder het schoolbestuur vallen van OPRON.