Brochure Commissie van Advies

De Commissie van Advies adviseert het bestuur van het  SamenWerkingsVerband om een leerling wel of geen toegang te verlenen tot het Speciaal Basis Onderwijs.

Documenten