Onze school

De Wim Monnereau-school streeft er naar een plek te zijn waar kinderen graag vertoeven en zich veilig en geborgen voelen.
De Wim Monnereau-school wil een school zijn die de problematiek van zijn leerlingen accepteert. Ze leert leerlingen omgaan met eigen problemen en die van anderen. Zij wil een school zijn waar kinderen het maximaal haalbare leren maar ook een school zijn waar kinderen zich kunnen ontwikkelen tot een individu met zelfvertrouwen, zelfkennis en positief gedrag.
Een extra accent krijgt de taalontwikkeling, rekenen, de sociaal emotionele ontwikkeling en de motorische ontwikkeling van de kinderen. De Wim Monnereau-school wil op deze wijze bijdragen aan een goede persoonlijkheidsontwikkeling en aan een goede ontwikkeling van het burgerschap.