Ouders

De ouders vertrouwen ons een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van hun kinderen toe. Wij willen dat vertrouwen
waard zijn en willen daarom goed onderwijs aanbieden ingebed in een goed pedagogisch klimaat. Wij verwachten van de
ouders dat zij bij de school betrokken zijn en de school steunen.
Dit kan op verschillende manieren:
* Door zitting te nemen in de medezeggenschapsraad;
* Door aanwezig te zijn op contact- en informatieavonden
Door deel te nemen/voorbereiden aan speciale activiteiten zoals een kerstmarkt/maaltijd/bazaar etc.
Door deel te nemen aan het Luizenopsporingsteam (LOT)