Welkom op de website van de Wim Monnereau-school

De Wim Monnereau-school is vanaf 1 augustus 2014 bij het ingaan van de wet op het Passend Onderwijs een openbare
school voor speciaal basisonderwijs in het samenwerkingsverband 20.01 . Dit samenwerkingsverband bestaat uit openbare
en bijzondere scholen uit de provincie Groningen en de gemeente Noordenveld (Drenthe). De speciale basisschool Wim
Monnereau valt onder de wet van het Primair Onderwijs (WPO).
Vanaf 1 augustus 2014 zijn schoolbesturen verplicht om een passende onderwijsplek te geven aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. Dit heet Zorgplicht. Zorgplicht gaat in wanneer extra ondersteuning voor de leerling nodig is.
Leerlingen met extra ondersteuning zijn leerlingen met een ontwikkelingsperspectief.
Niet alle “gewone” scholen hoeven alle kinderen op te vangen. Reguliere basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs
hoeven geen ontwikkelingsperspectief op te stellen voor leerlingen die ondersteuning krijgen die in het reguliere
basisondersteuningsaanbod zit, zoals begeleiding bij dyslexie of kortdurende remedial teaching. Wanneer een school geen
passend onderwijs kan geven dan zoeken de scholen binnen het samenwerkingsverband naar een school die dit wel biedt.
In het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband 20.01 legt het samenwerkingsverband vast hoe het passend
onderwijs voor elk kind wil realiseren. De speciale basisschool Wim Monnereau-school biedt lesplaatsen aan kinderen, maar
heeft in de toekomst de ambitie om een schakelfunctie in te nemen voor leerlingen die in een afgebakende periode extra
ondersteuning nodig hebben.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.