technieklessen gestart in gebouw Praktijkschool Winkler Prins met BB2

12 september 2020

Hallo ouder(s)/verzorger(s),

Gisteren is er voor het eerst in het algemeen technieklokaal gewerkt in 3 kleine groepjes gedurende de dag, onder de bezielende leiding van leerkracht Anoek Rekers! Voor het eerst de handen uit de mouwen van de blauwe overalls van onze school! Stoer!! 

In het klaslokaal werd er eerst een korte en leuke activerende introductie gehouden door Anouk: Er gaat gewerkt worden met schapenwol en ze liet zien dat je er plukjes wol uit kon halen,maar dat de bol niet uit elkaar kon worden getrokken met beide handen....ra ra...Ontdekkend leren: hoe mooi en stimulerend. Ieder groepje was enthousiast bezig en na 1 1/2 uur hard werken waren er prachtige resultaten te zien! (zie de foto's). En een techniek geleerd: vilttechniek! 

Als onderlegger voor de praktijkvakken liggen de leerlijnen van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO, een landelijk expertisecentrum voor leerplanontwikkeling:https://tule.slo.nl/ ) en de leerlijnen van het Centrum Educatieve Dienst voor praktijktisch leren. Ook het vakoverstijgende doel als leren leren is natuurlijk, net als bij de andere vakken heel belangrijk (1. Taakaanpak 2. Uitgestelde aandacht / hulp vragen 3. Zelfstandig (door)werken 4. Samenwerken 5. Reflectie op werk) Zie: https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/po-sbo en https://www.leerlijnen.cedgroep.nl/vso :

Leerlijnen Culturele oriëntatie en creatieve expressie en de voorbereiding op dagbesteding,alsmede leerlijn mens, natuur en techniek. (m.n. voor  uitstroom SO lln) en arbeid (m.n. voor uitstroom SBO lln richting Praktijkonderwijs/ Basis Beroeps VMBO) 

We zijn blij dat we weer goed tegemoet kunnen komen aan praktisch leren voor onze leerlingen: Immers de prakijklokalen in ons eigen Kindcentrum gebouw zijn opgeofferd aan gewone klaslokalen ivm de enorme toeloop van leerlingen. Door de samenwerking met de praktijkschool,waar onze BB2 en BB3 groepen zijn gehuisvest kunnen we ook op alle middagen en op dinsdag en vrijdag de hele dag in het techniek lokaal, alsmede op donderdag de hele dag ook in het kooklokaal.

We zullen u er gedurende het schooljaar breder over informeren. We streven er naar om in ieder geval alle oudere leerlingen zoveel mogelijk ervaringen op te laten doen met praktisch leren, van zowel onze SO als SBO leerlingen.

Met vriendelijke groet, Jenny Martijn (teamleider-sbo@kcwesterwinde.nl) 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.