Ons onderwijs

Op de Wim Monnereau-school kiezen wij voor een klimaat waar naast de didactiek accenten worden gelegd in het
structureren van de situatie en omgeving van het kind. De manier waarop de leerkracht contact heeft met het kind is
voorspelbaar en duidelijk. De gestructureerde situatie zorgt ervoor dat er geen vervelende dingen gebeuren en dat het kind
zich veilig voelt. De leerkracht hanteert de principes van de basiscommunicatie. Het goed of soms nadrukkelijk hanteren van
interactieprincipes, bijvoorbeeld initiatief volgen, instemmend benoemen, beurtverdeling en leiding geven, stelt de leerkracht
in staat om vriendelijk leiding te geven. Het gaat om warmte en leiding geven.
Wij gaan ervan uit dat structuur bieden kinderen een veilig klimaat biedt. De situatie wordt verduidelijkt en vereenvoudigd.
Structuur bieden is iets geheel anders dan het uitoefenen van macht en het geven van straf.


Voorbeelden daarvan zijn:
Op de gang loop je rustig en je praat niet luid;
De onderbouw en de bovenbouw spelen in de pauzes op gescheiden pleinen;
In de middagpauze eten de leerlingen gezamenlijk in het klaslokaal;
Er is altijd pleinwacht tijdens de pauzes aanwezig;
De eigen leerkracht begeleidt de leerlingen bij het naar binnen gaan, zij vormen buiten een rij;
Er is een anti-pestprotocol aanwezig;
De dagplanning wordt op het digibord of het dagritmebord aangegeven
Wij geven les volgens het Activerende Directe Instructie model
Het model impliceert dat je met het kind in gesprek gaat over hoe hij leert en hem aanzet tot nadenken. Wij activeren de
voorkennis door middel van het vergroten van de betrokkenheid.
De leerkracht past de instructie aan in bij verschillen tussen kinderen. De leerkracht probeert zo effectief mogelijk met de tijd
om te gaan zodat elk kind van de instructie profiteert. Dit is mogelijk door middel van verschillende werkvormen. Het niveau
is uiteenlopend, maar ook zaken als doorzettingsvermogen, concentratie en manier van leren zijn bij ieder kind anders. Ook
zijn er verschillen in de thuissituatie en omgeving van de leerlingen.
Directe instructie betekent dat je goed uitlegt en het kind laat weten wat het doel van de les is.
Al deze zaken bij elkaar vereisen kwaliteit van de leerkrachten. Deze kwaliteit drukt zich op de eerste plaats uit in
betrokkenheid, aandacht en invoelen.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.